ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราสารทางการเงิน"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
# [[หน่วยลงทุนและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง]]
[[หมวดหมู่:เอกสาร]]
[[หมวดหมู่:ตราสาร]]
14,527

การแก้ไข