ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ภาพname = [[ไฟล์:ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.jpg|150px]]
| native_language =
| ชื่อ = สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
| native_name =
| ชื่ออังกฤษen_name = Bunditpatanasilpa institute
| ชื่อย่อ =
| ชื่อimage = [[ไฟล์:ตราสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.jpg|150px]]
| เพลง =
| คำขวัญcaption =
| ที่ตั้งaddress = ถนนราชินี แขวงชนะสงคราม [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพฯ]] 10200
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2545]]
| abbr=
| นายกสภา = [[วิษณุ เครืองาม|ดร.วิษณุ เครืองาม]]
| ก่อตั้งestablish_date = [[พ.ศ. 25452541]]
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|รัฐ]]
| founder =
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| ประเภทtype = [[มหาวิทยาลัยรัฐ|รัฐ]]
| หัวหน้า = นายกมล สุวุฒโฑ
| group =
| ต้นไม้ =
| นายกสภาpresident_senate = [[วิษณุ เครืองาม|ดร.วิษณุ เครืองาม]]
| สี = {{color box|green}} สีเขียว
| ตำแหน่งหัวหน้าtype_headman = อธิการบดี
| ที่ตั้ง = ถนนราชินี แขวงชนะสงคราม [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพฯ]] 10200
| หัวหน้าheadman = นายกมล สุวุฒโฑ
| เว็บไซต์ = [http://www.bpi.ac.th/ www.bpi.ac.th]
| motto =
| song =
| สีcolor = {{color box|green}} สีเขียว
| tree =
| campus =
| branch =
| เว็บไซต์website = [http://www.bpi.ac.th/ www.bpi.ac.th]
| footnote =
}}
 
'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์''' เป็นหน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงวัฒนธรรม]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]เป็นผู้พระราชทานนามสถาบัน ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/078/22.PDF พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>
 
== ประวัติ ==
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางในด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลปนั้น ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อมีการสถาปนา พ.ศ. 2541 ในสังกัด[[กรมศิลปากรขึ้น]] เพื่อดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น
โดยแบ่งออกเป็น
:* สถานศึกษาทางด้านนาฏดุริยางค์ ได้แก่ โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเป็น โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ในปัจจุบัน
:* สถานศึกษาทางด้านช่างศิลป ได้แก่ โรงเรียนศิลปศึกษา และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างศิลป
ต่อมา [[พ.ศ. 2545]] จึงมีการจัดตั้ง "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปและวัฒนธรรมโดยตรง ในสังกัดกรมศิลปากร และปัจจุบันแยกออกมาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม <ref>[http://www.center.bpi.ac.th/hitory.htm ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref>
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรพัฒนศิลป์.jpg|thumb|[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย|พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552]]
 
==== วิทยาลัยช่างศิลป ====
* [[วิทยาลัยช่างศิลป]] [http://cfa.bpi.ac.th/]
* [http://cfasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี]
* [[วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี]] [http://cfasp.bpi.ac.th/]
* [http://cfans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช]
* [[วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช]] [http://cfans.bpi.ac.th/]
 
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
54,124

การแก้ไข