ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เมืองมาบตาพุด มีสถานะที่คล้ายกับ[[เมืองแหลมฉบัง]] เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 257 แห่ง<ref>[http://www.maptaphutcity.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=7&view_id=58&orderby=1 เทศบาลเมืองมาบตาพุด]</ref>
 
== ประวัติ ==
== ความเป็นมา ==
 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เดิมคือ สุขาภิบาลมาบตาพุด ซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมาบตาพุด<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/211/42.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๔]</ref> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง และ[[อำเภอบ้านค่าย]] จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี [[พ.ศ. 2534]] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2544<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00016809.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔]</ref>
366,307

การแก้ไข