เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
{{เกิดปี|2496}}
[[หมวดหมู่:ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
[[หมวดหมู่:นักสิทธิมนุษยชน]]
[[หมวดหมู่:การเมืองภาคประชาชน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:ชาวนักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองสตรี]]