ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติซิมบับเว"

== ธงชาติซิมบับเวโรดิเซีย ==
[[ไฟล์:Flag of Zimbabwe Rhodesia.svg|thumb|right|200px|ธงชาติซิมบับเวโรดิเซีย 2522–2523]]
[[ซิมบับเวโรดิเซีย]] เป็นชื่อของประเทศซิบบับเวตั้งแต่วันที่ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2522]] ถึง [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2523]] ธงชาติของประเทศนี้ออกแบบโดย เรืออากาศเอกเซดริก เฮอร์เบิร์ต (Cedric Herbert) แห่ง[[กองทัพอากาศโรดิเซีย]] และสมาชิกของสมาคม Rhodesian Heraldry and Genealogy Society โดยออกแบบจาก[[สีพันธมิตรแอฟริกา]] 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีดำ สีเขียว และสีแดง พร้อมทั้งนิยามความหมายของสีธงชาติ ดังนี้
* '''สีดำ''' หมายถึง ความสำเร็จของประเทศจากการที่ชนผิวดำ ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ ได้เป็นผู้ปกครองประเทศ
* '''สีแดง''' หมายถึง เลือดของประชาชนที่หลั่งในการต่อสู้เพื่อเอกราช
ผู้ใช้นิรนาม