ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย"

* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050]] (บ้านห้วยยาง) -ทางแยกเข้า[[อำเภอโพธิ์ไทร]]-แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112]] (บ้านสองคอน))
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2343]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] (บ้านสักหลง) [[อำเภอหล่มสัก]]-บรรจบ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2010]] (บ้านท่าอิบุญ))
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2346]] ([[อำเภอศรีสงคราม]] -[[อำเภอนาหว้า]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2369]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205]] (บ้านปะคำ) [[อำเภอพระทองคำ]]-[[อำเภอบ้านเหลื่อม|บ้านเหลื่อม]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2372]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] [[อำเภอหล่มสัก]]-บรรจบ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2005]] (บ้านวังบาล) [[อำเภอหล่มเก่า]])
449

การแก้ไข