ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ"

(โรบอต เพิ่ม: so:UNICEF)
 
หัวใจหลักในการทำงานของยูนิเซฟ คือ การลงภาคสนามไปกับบรรดาผู้อาสามาร่วมงานด้วยในมากกว่า 150 กว่าประเทศ และยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศ สำหรับของไทยจะมี คุณ[[อานันท์ ปันยารชุน]]เป็นทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี เคน [[ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์]] และ [[แอน ทองประสม]] เข้าร่วมเป็นทูตพิเศษเพื่อเยาวชนขององค์การยูนิเซฟ ตั้งแต่ปี 2551
The Devils Cries
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม