อยากรู้การตายของนบีมูอำมัด --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  202.29.70.10 (พูดคุยตรวจ) 09:33, 3 พฤศจิกายน 2552 (ICT)