ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

: ถือเป็นแนวปฏิบัติหลักในการแก้ไขบทความทั้งหมด
* '''[[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น]]'''
: เพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบมีแนวทางสอดคล้องกัน
* '''[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|การอ้างอิงแหล่งที่มา]]'''
: เพิ่มเติมหรือแก้ไขแหล่งที่มาของข้อมูล
18,837

การแก้ไข