ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสายบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''จังหวัดสายบุรี''' ถูกยุบเลิกตามประกาศเรื่อง ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด จังหวัดสายบุรีถูกยุบรวมเข้ากับ[[จังหวัดปัตตานี]] ยกเว้น [[อำเภอบาเจาะ]]ถูกผนวกเข้ากับ[[จังหวัดนราธิวาส]] ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2474 เล่มที่ 48 หน้าที่ 576
 
{{จังหวัดในอดีตและกำลังพิจารณาในอนาคต}}
[[หมวดหมู่:จังหวัดของไทยในอดีต|ส]]
ผู้ใช้นิรนาม