ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มเซ็นทรัล"

* 14. [[CentralPlaza ชลบุรี]] เปิด พ.ค. 2552
* 15. [[CentralPlaza ขอนแก่น]] เปิด ธ.ค. 2552
** [[โครงการในอนาคต]] มีดังนี้
*** [[CentralPlaza เชียงราย]] (กำลังก่อสร้าง กำหนดเปิด เม.ย. 2554)
*** [[CentralPlaza พิษณุโลก]] (กำลังก่อสร้าง กำหนดเปิด ต.ค. 2554)
*** [[CentralPlaza พระราม 9]] (กำลังก่อสร้าง กำหนดเปิดไตรมาส 4/2554)
*** [[CentralPlaza สุราษฎร์ธานี]] (กำลังดำเนินการ กำหนดเปิดไตรมาส 2/2555)
*** [[CentralFestival เชียงใหม่]] (กำลังดำเนินการ กำหนดเปิดปี 2555)
 
รวมทั้ง อาคารสำนักงาน ปิ่นเกล้าทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้าทาวเวอร์ บี ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ บางนา และ ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเซ็นทรัลพัฒนาลงทุนในบริษัทลูกต่างๆ คือ <ref>[http://www.listedcompany.com/ir/cpn/misc/cpn2006thai/cpn2006thaiindex.htm CPN - Annual Report 2006]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม