ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== อ้างอิง ==
<references/>
{{รายการอ้างอิง}}
* รศ.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (และคณะ).ปรัชญาการศึกษา EF703 (603).กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
14,527

การแก้ไข