ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม'''เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม [[พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545]]
| name =กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
| en_name =
| image =
| caption =
| address = ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
| abbr= DEQP.
| type =ส่วนราชการ
| class =กรม
| establish_date = [[พ.ศ. 2535]]
| budget =
| group =[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
| type_headman =
| headman =
| type_secretary =
| secretary =
| website = http://www.deqp.go.th/
| footnote =
}}
'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม'''เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม [[พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545]]
 
== ประวัติ ==
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2535]] สืบเนื่องมาจากประกาศใช้[[พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535]] และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ [[พ.ศ. 2518]] พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ได้แก่ [[กรมควบคุมมลพิษ]] [[สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม]] และ'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม'''
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการเดิม คือ กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภาพถ่าย สังกัดกองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตาม[[พระราชกฤษฎีกา]]การแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [[กระทรวงวิทยาศาสตร์|กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]] [[พ.ศ. 2535]]
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2545]] ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกโอนย้ายไปสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
 
== กิจกรรมสำคัญ ==
{{กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย}}
 
[[หมวดหมู่:กรม]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
 
58,494

การแก้ไข