ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นฤมล จิวังกูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อเล่น = โฟร์ท
| ฉายา =
| วันเกิด = [[4 ก.ย.]] [[พ.ศ. {{วันเกิด-อายุ|2515]]|9|4}}
| วันที่เสียชีวิต =
| แหล่งกำเนิด =
ผู้ใช้นิรนาม