ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโลแกน"

เพิ่มขึ้น 1,387 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
| [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]<ref>[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7 คำขวัญ ช่อง 7]</ref>
| ช่องเจ็ดสี ทีวีเพื่อคุณ
| -
|-
| 5
| [[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]]<ref>[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 คำขวัญ ช่อง สทท]</ref>
| สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ
| -
|-
| 6
| [[สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย]]<ref>[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 คำขวัญ ทีวีไทย]</ref>
| มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคม คุณภาพและคุณธรรม
| -
|-
| 7
| [[สถานีโทรทัศน์ไอทีวี]]<ref>[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5 คำขวัญ ช่อง ไอทีวี]</ref>
| ไอทีวี ทีวีเสรี
| -
|}
570

การแก้ไข