ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพฤหัสบดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นของ Taweetham ด้วยสจห.: ลบโฆษณา)
* เทพย์ สาริกบุตร และคณะ.พรหมชาติ ฉบับราษฎร์. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
 
== ความรู้เพิ่มเติม ==
* [http://www.siamganesh.com ความรู้เรื่ององค์เทพ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พระพิฆเนศ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา ฯลฯ]
 
{{เทวดา}}
114

การแก้ไข