ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางปฐมเทศนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
* สร้างเป็นที่ระลึกถึงการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าต่อมหาชน
* เป็นพระพุทธรูปประจำเดือน 8
 
== แหล่งข้อมูลภายนอก ==
* [http://www.thaibuddhiststore.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2-5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 ธนารัตนโชติสังฆภัณฑ์] พระปางปฐมเทศนา
 
== อ้างอิง ==
40

การแก้ไข