ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

เพิ่มขึ้น 103 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
* ข้าราชการตำรวจ
* ข้าราชการทหาร
*ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
*ข้าราชการอัยการ
*ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 
"ระบบราชการ" เป็นระบบการทำงานหลักของแต่ละประเทศ ควบคู่ไปกับ "ระบบ[[เอกชน]]" และ "[[รัฐวิสาหกิจ]]" ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ