ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลกระทบภายนอก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ca, cs, da, de, eo, es, et, fi, fr, he, it, ja, lt, mr, nl, no, pl, pt, ru, sk, sv, vi, zh)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ผลกระทบภายนอก''' ({{lang-en|Externality}} หรือ spillover) ในทาง[[เศรษฐศาสตร์]] หมายถึง ผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมทางเศรษฐศาสตร์
 
ผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์จะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางบวก (Positive Externality หรือ External Benefit) เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบอัคคีภัยจะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกแก่เพือนบ้านเพื่อนบ้าน
 
ส่วนผลกระทบในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียจะเรียกว่า ผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externality หรือ External Cost) เช่น ผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเกิดจากการก่อมลภาวะของโรงงาน
 
[[ต้นทุน]]หรือประโยชน์ต่อสังคมที่เกิดจากผลกระทบภายนอกมักจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวนในต้นทุนของสินค้าและบริการ จึงทำให้ราคาของสินค้าและบริการมักจะสูงหรือต่ำจนเกินไป ส่งผลให้กลไกตลาดในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงผลกระทบต่างๆต่อสังคมหรือสภาวะแวดล้อมโดยรวม
 
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}
 
[[ca:Externalitat]]
19,496

การแก้ไข