ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สูตรคณิตศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 2101875 สร้างโดย 124.122.224.145 (พูดคุย)
(โรบอต เพิ่ม: tt:Ярдәм:Formul)
(ย้อนการแก้ไขที่ 2101875 สร้างโดย 124.122.224.145 (พูดคุย))
# [[ฟอนต์]]เซริฟที่กำหนดให้แสดงผลสำหรับ TeX แบบข้อความ อาจไม่มีอักขระบางตัวที่สำคัญในแบบอักษรนั้น เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเลือกอักขระจากฟอนต์อื่นตามความเหมาะสม
# TeX เป็นภาษาจัดรูปแบบข้อความที่เป็นที่นิยมของนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญส่วนมาก ง่ายต่อการชักชวนผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้ TeX
 
== ฟังก์ชัน สัญลักษณ์ และอักขระพิเศษ ==
<!-- Eight symbols per line seems to be optimal-->
{| class="wikitable"
! colspan="2" |
 
<h3>เครื่องหมายเสริมอักษร</h3>
|-
|<code>\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}</code>
|<math>\acute{a} \grave{a} \hat{a} \tilde{a} \breve{a}\,\!</math>
|-
|<code>\check{a} \bar{a} \ddot{a} \dot{a}</code>
|<math>\check{a} \bar{a} \ddot{a} \dot{a}\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ฟังก์ชันมาตรฐาน</h3>
|-
|<code>\sin a \cos b \tan c</code>
|<math>\sin a \cos b \tan c\!</math>
|-
|<code>\sec d \csc e \cot f</code>
|<math>\sec d \csc e \cot f\,\!</math>
|-
|<code>\arcsin h \arccos i \arctan j</code>
|<math>\arcsin h \arccos i \arctan j\,\!</math>
|-
|<code>\sinh k \cosh l \tanh m \coth n\!</code>
|<math>\sinh k \cosh l \tanh m \coth n\!</math>
|-
|<code>\operatorname{sh}\,o\,\operatorname{ch}\,p\,\operatorname{th}\,q\!</code>
|<math>\operatorname{sh}\,o\,\operatorname{ch}\,p\,\operatorname{th}\,q\!</math>
|-
|<code>\operatorname{arsinh}\,r\,\operatorname{arcosh}\,s\,\operatorname{artanh}\,t</code>
|<math>\operatorname{arsinh}\,r\,\operatorname{arcosh}\,s\,\operatorname{artanh}\,t\,\!</math>
|-
|<code>\lim u \limsup v \liminf w \min x \max y\!</code>
|<math>\lim u \limsup v \liminf w \min x \max y\!</math>
|-
|<code>\inf z \sup a \exp b \ln c \lg d \log e \log_{10} f \ker g\!</code>
|<math>\inf z \sup a \exp b \ln c \lg d \log e \log_{10} f \ker g\!</math>
|-
|<code>\deg h \gcd i \Pr j \det k \hom l \arg m \dim n</code>
|<math>\deg h \gcd i \Pr j \det k \hom l \arg m \dim n\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>เลขคณิตมอดุลาร์</h3>
|-
|<code>s_k \equiv 0 \pmod{m}</code>
|<math>s_k \equiv 0 \pmod{m}\,\!</math>
|-
|<code>a\,\bmod\,b</code>
|<math>a\,\bmod\,b\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>อนุพันธ์</h3>
|-
|<code>\nabla \, \partial x \, dx \, \dot x \, \ddot y\, dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partial x_2}</code>
|<math>\nabla \, \partial x \, dx \, \dot x \, \ddot y\, dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partial x_2}</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>เซต</h3>
|-
|<code>\forall \exists \empty \emptyset \varnothing</code>
|<math>\forall \exists \empty \emptyset \varnothing\,\!</math>
|-
|<code>\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset \supseteq</code>
|<math>\in \ni \not \in \notin \subset \subseteq \supset \supseteq\,\!</math>
|-
|<code>\cap \bigcap \cup \bigcup \biguplus \setminus \smallsetminus</code>
|<math>\cap \bigcap \cup \bigcup \biguplus \setminus \smallsetminus\,\!</math>
|-
|<code>\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup</code>
|<math>\sqsubset \sqsubseteq \sqsupset \sqsupseteq \sqcap \sqcup \bigsqcup\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ตัวดำเนินการ</h3>
|-
|<code>+ \oplus \bigoplus \pm \mp - </code>
|<math>+ \oplus \bigoplus \pm \mp - \,\!</math>
|-
|<code>\times \otimes \bigotimes \cdot \circ \bullet \bigodot</code>
|<math>\times \otimes \bigotimes \cdot \circ \bullet \bigodot\,\!</math>
|-
|<code>\star * / \div \frac{1}{2}</code>
|<math>\star * / \div \frac{1}{2}\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ตรรกศาสตร์</h3>
|-
|<code>\land (or \and) \wedge \bigwedge \bar{q} \to p</code>
|<math>\land \wedge \bigwedge \bar{q} \to p\,\!</math>
|-
|<code>\lor \vee \bigvee \lnot \neg q \And</code>
|<math>\lor \vee \bigvee \lnot \neg q \And\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ราก</h3>
|-
|<code>\sqrt{2} \sqrt[n]{x}</code>
|<math>\sqrt{2} \sqrt[n]{x}\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ความสัมพันธ์</h3>
|-
|<code>\sim \approx \simeq \cong \dot= \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}</code>
|<math>\sim \approx \simeq \cong \dot= \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}\,\!</math>
|-
|<code>\le < \ll \gg \ge > \equiv \not\equiv \ne \mbox{or} \neq \propto</code>
|<math>\le < \ll \gg \ge > \equiv \not\equiv \ne \mbox{or} \neq \propto\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>เรขาคณิต</h3>
|-
|<code><nowiki>\Diamond \Box \triangle \angle \perp \mid \nmid \| 45^\circ</nowiki></code>
|<math>\Diamond \, \Box \, \triangle \, \angle \perp \, \mid \; \nmid \, \| 45^\circ\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ลูกศร</h3>
|-
|<code>\leftarrow (or \gets) \rightarrow (or \to) \nleftarrow \nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow</code>
|<math>\leftarrow \rightarrow \nleftarrow \nrightarrow \leftrightarrow \nleftrightarrow \longleftarrow \longrightarrow \longleftrightarrow \,\!</math>
|-
|<code>\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow \Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow (or \iff)</code>
|<math>\Leftarrow \Rightarrow \nLeftarrow \nRightarrow \Leftrightarrow \nLeftrightarrow \Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow \,\!</math>
|-
|<code>\uparrow \downarrow \updownarrow \Uparrow \Downarrow \Updownarrow \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow</code>
|<math>\uparrow \downarrow \updownarrow \Uparrow \Downarrow \Updownarrow \nearrow \searrow \swarrow \nwarrow \,\!</math>
|-
|<code>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons</code>
|<math>\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons \,\!</math>
|-
|<code>\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \Rrightarrow \rightarrowtail \looparrowright</code>
|<math>\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \Rrightarrow \rightarrowtail \looparrowright \,\!</math>
|-
|<code>\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \Lleftarrow \leftarrowtail \looparrowleft</code>
|<math>\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \Lleftarrow \leftarrowtail \looparrowleft \,\!</math>
|-
|<code>\mapsto \longmapsto \hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow </code>
|<math>\mapsto \longmapsto \hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>พิเศษ</h3>
|-
|<code>\And \eth \S \P \% \dagger \ddagger \ldots \cdots</code>
|<math>\And \eth \S \P \% \dagger \ddagger \ldots \cdots\,\!</math>
|-
|<code>\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright \infty \bot \top</code>
|<math>\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright \infty \bot \top\,\!</math>
|-
|<code>\vdash \vDash \Vdash \models \lVert \rVert \imath \hbar</code>
|<math>\vdash \vDash \Vdash \models \lVert \rVert \imath \hbar\,\!</math>
|-
|<code>\ell \mho \Finv \Re \Im \wp \complement</code>
|<math>\ell \mho \Finv \Re \Im \wp \complement\,\!</math>
|-
|<code>\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game \flat \natural \sharp</code>
|<math>\diamondsuit \heartsuit \clubsuit \spadesuit \Game \flat \natural \sharp\,\!</math>
|-
! colspan="2" |
 
<h3>ยังไม่จัดกลุ่ม (เพิ่มใหม่)</h3>
|-
|<code> \vartriangle \triangledown \lozenge \circledS \measuredangle \nexists \Bbbk \backprime \blacktriangle \blacktriangledown</code>
|<math> \vartriangle \triangledown \lozenge \circledS \measuredangle \nexists \Bbbk \backprime \blacktriangle \blacktriangledown</math>
|-
|<code> \blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle \diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge</code>
|<math> \blacksquare \blacklozenge \bigstar \sphericalangle \diagup \diagdown \dotplus \Cap \Cup \barwedge</math>
|-
|<code> \veebar \doublebarwedge \boxminus \boxtimes \boxdot \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes \leftthreetimes</code>
|<math> \veebar \doublebarwedge \boxminus \boxtimes \boxdot \boxplus \divideontimes \ltimes \rtimes \leftthreetimes</math>
|-
|<code> \rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash \circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq \leqslant</code>
|<math> \rightthreetimes \curlywedge \curlyvee \circleddash \circledast \circledcirc \centerdot \intercal \leqq \leqslant</math>
|-
|<code> \eqslantless \lessapprox \approxeq \lessdot \lll \lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \doteqdot \risingdotseq</code>
|<math> \eqslantless \lessapprox \approxeq \lessdot \lll \lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \doteqdot \risingdotseq</math>
|-
|<code> \fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq \Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim \precapprox \vartriangleleft</code>
|<math> \fallingdotseq \backsim \backsimeq \subseteqq \Subset \preccurlyeq \curlyeqprec \precsim \precapprox \vartriangleleft</math>
|-
|<code> \Vvdash \bumpeq \Bumpeq \geqq \geqslant \eqslantgtr \gtrsim \gtrapprox \eqsim \gtrdot</code>
|<math> \Vvdash \bumpeq \Bumpeq \geqq \geqslant \eqslantgtr \gtrsim \gtrapprox \eqsim \gtrdot</math>
|-
|<code> \ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circeq \triangleq \thicksim \thickapprox \supseteqq</code>
|<math> \ggg \gtrless \gtreqless \gtreqqless \eqcirc \circeq \triangleq \thicksim \thickapprox \supseteqq</math>
|-
|<code> \Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim \succapprox \vartriangleright \shortmid \shortparallel \between \pitchfork</code>
|<math> \Supset \succcurlyeq \curlyeqsucc \succsim \succapprox \vartriangleright \shortmid \shortparallel \between \pitchfork</math>
|-
|<code> \varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon \blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq \lneqq</code>
|<math> \varpropto \blacktriangleleft \therefore \backepsilon \blacktriangleright \because \nleqslant \nleqq \lneq \lneqq</math>
|-
|<code> \lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq \precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid</code>
|<math> \lvertneqq \lnsim \lnapprox \nprec \npreceq \precneqq \precnsim \precnapprox \nsim \nshortmid</math>
|-
|<code> \nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq \nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq \varsubsetneqq \ngtr</code>
|<math> \nvdash \nVdash \ntriangleleft \ntrianglelefteq \nsubseteq \nsubseteqq \varsubsetneq \subsetneqq \varsubsetneqq \ngtr</math>
|-
|<code>\subsetneq</code>
|<math>\subsetneq</math>
|-
|<code> \ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim \gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq</code>
|<math> \ngeqslant \ngeqq \gneq \gneqq \gvertneqq \gnsim \gnapprox \nsucc \nsucceq \succneqq</math>
|-
|<code> \succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel \nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright \ntrianglerighteq \nsupseteq</code>
|<math> \succnsim \succnapprox \ncong \nshortparallel \nparallel \nvDash \nVDash \ntriangleright \ntrianglerighteq \nsupseteq</math>
|-
|<code> \nsupseteqq \varsupsetneq \supsetneqq \varsupsetneqq</code>
|<math> \nsupseteqq \varsupsetneq \supsetneqq \varsupsetneqq</math>
|-
|<code>\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup \bigtriangledown \ominus</code>
|<math>\jmath \surd \ast \uplus \diamond \bigtriangleup \bigtriangledown \ominus\,\!</math>
|-
|<code>\oslash \odot \bigcirc \amalg \prec \succ \preceq \succeq</code>
|<math>\oslash \odot \bigcirc \amalg \prec \succ \preceq \succeq\,\!</math>
|-
|<code>\dashv \asymp \doteq \parallel</code>
|<math>\dashv \asymp \doteq \parallel\,\!</math>
|-
|<code>\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner</code>
|<math>\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner</math>
|}
 
== นิพจน์ขนาดใหญ่ ==
130,279

การแก้ไข