ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

==ผู้บริหาร==
* [[นายมนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* [[นายอาวุธ พลอยส่องแสดงแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* [[ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] เป็นผู้อำนวยการ (2551-2552)
ปัจจุบัน [[นาวาตรี]] ดร. [[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
 
== สถานที่ตั้ง ==
ผู้ใช้นิรนาม