ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการ"

เพิ่มขึ้น 457 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
 
'''ราชการ''' (สำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) หรือ'''รัฐการ''' (สำหรับประเทศที่ไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข) เป็นระบบการทำงานอย่างหนึ่งของรัฐ หมายถึง การงานของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมไปถึงของทหารและตำรวจซึ่งอาจเรียกแยกเฉพาะว่า "ราชการฝ่ายทหาร" หรือ "รัฐการฝ่ายทหาร" แล้วแต่กรณี
 
 
== ข้าราชการ ==
 
'''ข้าราชการ''' หรือ'''ข้ารัฐการ''' คือ บุคคลซึ่งทำงานอยู่ภายในระบบราชการหรือรัฐการแล้วแต่กรณี ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก '''"ส่วนราชการ"''' หรือ '''"ส่วนรัฐการ'''
 
 
=== ชนิดของข้าราชการ ===
* ข้าราชการพลเรือน มี 2 ประภท คือ 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
* ข้าราชการครู
* ข้าราชการตำรวจ
* ข้าราชการทหาร
 
"ระบบราชการ" เป็นระบบการทำงานหลักของแต่ละประเทศ ควบคู่ไปกับ "ระบบ[[เอกชน]]" และ "[[รัฐวิสาหกิจ]]" ข้าราชการ มีหลายประเภท เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันกับข้าราชการ