ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
*'''พ.ศ. 2528''' จัดโครงการ " ทุกตารางเมตรเพื่อเธอ " เพื่อนำรายได้จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
*'''พ.ศ. 2532''' สร้างอาคารประชาสมพันธ์โดยให้ชื่อว่า " อาคารรักสิรินธร " โดยใช้เงินบริจาคซึ่งมีมูลนิธิปลั่งศรี ศิษย์และญาติมิตรเป็นแกนนำ
*'''พ.ศ. 2534''' เริ่มสร้างอาคาร 5 และได้ขอพระราชทานนามว่า " '''อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ''' " ซึ่ง[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ]] เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2537]]
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
390,572

การแก้ไข