ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

* [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]] <!-- (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre) -->
* [[ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ]] (TCDC) <!-- Thailand Creative and Design Center -->
* [[สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)]] <!-- (National Institute of Education Testing Service) -->
* [[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน]] <!-- (The Energy Fund Administration Institute) -->
* [[สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้]] (OKMD) <!-- (Office of Knowledge Management and Development)--> มีหน่วยงานย่อย 7 แห่ง
5,630

การแก้ไข