ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย|42]]''' || [[21 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] || [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2526]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:ปรีดา_พัฒน.jpg|100px]] || '''[[ปรีดา พัมนถาบุตรพัฒนถาบุตร|นายปรีดา พัฒนถาบุตร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย|43]]''' || [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]] || [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''23''' || [[ไฟล์:คุณหญิงนวเยาว์.jpg|100px]] || '''[[นงเยาว์ ชัยเสรี|คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''24''' || [[ไฟล์:นายแพทยเดชา.jpg|100px]] || '''[[เดชา สุขารมณ์|นาวาโท เดชา สุขารมณ์]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[14 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''27''' || [[ไฟล์:สุชน_ชามพูนท.jpg|100px]] || '''[[สุธรรม แสงประทุม|นายสุธรรม แสงประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
56,703

การแก้ไข