ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจิ่งไท่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
'''ฮ่องเต้จิ่งไท่''' ({{Zh-all|景泰}}) หรือ '''ฮ่องเต้หมิงไต้จง''' ({{Zh-all|明代宗}}) เป็นจักรพรรดิจีนราชวงศ์หมิง ในคราวที่บ้านเมืองกำลังวิกฤต ทรงยึดบัลลังก์จาพระเชษฐา[[ฮ่องเต้เจิ้งถง]]และขึ้นครองบัลลังก์เป็นฮ่องเจ้จิ่งไถ่ แต่ภายหลังก้ทรงถูกฮ่องเต้เจิ้งถงยึดอำนาจคืน
|พระนาม=จักรพรรดิจิ่งไท่
|พระราชสมภพ={{Birth date|1428|9|21|df=y}}
|สวรรคต={{Death date and age|1457|3|14|1428|9|21|df=y}}
|พระราชบิดา=[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|พระราชมารดา=Empress Dowager Xiaoyi
|พระอัครมเหสี=Empress Xiao Yuan Jing<br>Empress Shu Xiao
|พระราชโอรส/ธิดา=Zhu Juanje<br />and 2 daughters
|full name=
|era name=จิ่งไท่ (景泰)
|era dates=14 January 1450 &ndash; 14 February 1457
|posthumous name='''Emperor''' Gongren Kangding '''Jing''' <br />恭仁康定'''景皇帝'''
|สืบต่อ=[[จักรพรรดิจีน]]
|ครองราชย์=22 September 1449 &ndash; 11 February 1457 ({{age in years and days|1449|9|22|1457|2|11}})
|predecessor=[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|successor=[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|reg-type1=Chancellors
|regent1=[[List of Chancellors of the Jingtai Emperor|''See list'']]
|ราชวงศ์=[[ราชวงศ์หมิง]]
|house-type=House
|temple name=[[Ming Dynasty|Ming]] Daizong <br />明代宗
}}
'''ฮ่องเต้จิ่งไท่''' ({{Zh-all|景泰}}) หรือ '''ฮ่องเต้หมิงไต้จง''' ({{Zh-all|明代宗}}) เป็นจักรพรรดิจีนราชวงศ์หมิง ในคราวที่บ้านเมืองกำลังวิกฤต ทรงยึดบัลลังก์จาพระเชษฐา [[ฮ่องเต้เจิ้งถง]] และขึ้นครองบัลลังก์เป็นฮ่องเจ้จิ่งไถ่ แต่ภายหลังก้ทรงถูกฮ่องเต้เจิ้งถงยึดอำนาจคืน
 
'''จูฉือยู่''' (朱祁钰) เกิดเมื่อพ.ศ. 1971 เป็นพระโอรสของ[[ฮ่องเต้ซวนเต๋อ]] กับสนมอู่ แต่ต้องอาศัยอยู่นอกวังเพราะสนมอู่มีอดีตนางรับใช้เก่าของฮั่นอ๋อง ที่เคยก่อกบฎจะแย่งราชบัลลังก์จากฮ่องเต้ซวนเต๋อ จนฮ่องซวนเต๋อจวนจะสิ้นพระชนม์ มีพระราชโองการเรียกตัวสนมอู่กับจูฉือยู่เข้าพระราชวังต้องห้าม และฝากฝังให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ยอมรับแม่ลูกคู่นี้ ว่าเป็นสนมและพระโอรสอย่างถูกต้อง
ผู้ใช้นิรนาม