ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิถังรุ่ยจง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บริการคุณ Octa เรื่องเปลี่ยนชื่อ-น่าจะสุดท้ายแล้ว)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
'''สมเด็จพระจักรพรรดิรุ่ยจง''' (ค.ศ. 684-684,พ.ศ. 1227-1227) จักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่ง[[ราชวงศ์ถัง]] พระนามเดิมว่า หลี่ตั๋น ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 662 (พ.ศ. 1205) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของ[[จักรพรรดิถังเกาจง]] กับพระนาง[[อู่เจ๋อเทียน]] เมื่อ[[จักรพรรดิถังจงจง]]พระเชษฐาถูกพระราชมารดาปลดออกจากราชสมบัติ (พระองค์เอง) จึงขึ้นครองราชย์แทนแต่ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็ถูกปลด เมื่อ ค.ศ. 684 (พ.ศ. 1227) <ref>[http://www.vikrom.net/update/file/ptbuchektien180508.pdf บูเช็กเทียนจักรพรรดินีผู้โหดเหี้ยม] วิกรม กรมดิษฐ์, คอลัมน์ มองซีอีโอโลก, หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, 18 พฤษภาคม 2551</ref> ต่อมาได้กลับ มาทรงราชย์อีกครั้ง หลังจากองค์ชายหลี่หลงจี๋ พระโอรสที่องค์หญิงไท่ผิงสนับสนุน สังหารเหวยฮองเฮา กับพวก แต่ถังรุ่ยจงทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็สละราชสมบัติให้องค์ชายขึ้นทรงราชย์เป็น[[จักรพรรดิถังเสวียนจง]]
|name=จักรพรรดิถังรุ่ยจง
|title=Emperor of the Tang Dynasty
|พระราชบิดา=[[Emperor Gaozong of Tang]]
|พระราชมารดา=[[Wu Zetian]]
|พระอัครมเหสี=[[Empress Liu (Ruizong)|Empress Liu]]
|พระราชบุตร=[[Li Chengqi|Li Chengqi, Emperor Rang]]<br>Li Chengyi, Crown Prince Huizhuang<br>[[Emperor Xuanzong of Tang|Li Longji, Emperor Xuanzong]]<br>Li Longfan, Crown Prince Huiwen<br>Li Longye, Crown Prince Huixuan<br>Li Longti, Prince of Sui<br>and 11 daughters
|ประสูติ=22 June 662
|สวรรคต={{Death date and age|713|7|16|662|6|22|df=y}}
|full name=
|succession=[[Emperor of Tang Dynasty]]
|ครองราชย์=[[27 กุมภาพันธ์]] [[ค.ศ. 684]]
|predecessor=[[ถังจงจง]]
|successor=vacant, [[บูเช็กเทียน]]
|reign1=[[24 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 710]] - [[31 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 712]]
|predecessor1=[[จักรพรรดิถังชาง|ชาง]]
|successor1=[[จักรพรรดิถังเสวียนจง|เสวียนจง]]
|ราชวงศ์=[[ราชวงศ์ถัง]]
|era dates= ''First reign'':<br>Wénmíng (文明) 684<br>Guāngzhái (光宅) 684<br>Chúigǒng (垂拱) 685-689<br>Yǒngchāng (永昌) 689<br>Zǎichū (載初) 690<br>''Second reign'':<br>Jǐngyún (景雲) 710-712<br>Tàijí (太極) 712<br>Yánhé (延和) 712
|temple name=Rùizōng (睿宗)
|posthumous name='''Short:''' Emperor Shengzhen<br>(聖真皇帝) <br> '''Full:''' Emperor Xuanzhen Dasheng<br>Daxing Xiao<br>(玄真大聖大興孝皇帝)
}}
'''สมเด็จพระจักรพรรดิรุ่ยจง''' (ค.ศ. 684-684,พ.ศ. 1227-1227) จักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่ง [[ราชวงศ์ถัง]] พระนามเดิมว่า หลี่ตั๋น ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 662 (พ.ศ. 1205) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของ [[จักรพรรดิถังเกาจง]] กับพระนาง [[อู่เจ๋อเทียน]] เมื่อ [[จักรพรรดิถังจงจง]] พระเชษฐาถูกพระราชมารดาปลดออกจากราชสมบัติ (พระองค์เอง) จึงขึ้นครองราชย์แทนแต่ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็ถูกปลด เมื่อ ค.ศ. 684 (พ.ศ. 1227) <ref>[http://www.vikrom.net/update/file/ptbuchektien180508.pdf บูเช็กเทียนจักรพรรดินีผู้โหดเหี้ยม] วิกรม กรมดิษฐ์, คอลัมน์ มองซีอีโอโลก, หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, 18 พฤษภาคม 2551</ref> ต่อมาได้กลับ มาทรงราชย์อีกครั้ง หลังจากองค์ชายหลี่หลงจี๋ พระโอรสที่องค์หญิงไท่ผิงสนับสนุน สังหารเหวยฮองเฮา กับพวก แต่ถังรุ่ยจงทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็สละราชสมบัติให้องค์ชายขึ้นทรงราชย์เป็น [[จักรพรรดิถังเสวียนจง]]
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม