ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

 
'''ภาพรวมชุมชน'''
ชาวบ้านนิยมสร้างบ้านติดแม่น้ำ และอาชีพส่วนใหญ่คือ[[เกษตรกร]] ลักษณะบ้านที่อยู่เป็นบ้านยกใต้ถุนสูง และจะมีโอ่งน้ำที่บ้าน
 
'''ประวัติชุมชน'''
ราวปีพ.ศ.1826 มีหญิงชื่อว่าชบา เป็นสนมแห่ง[[พระร่วงเจ้า]] [[กรุงสุโขทัย]] เกิดความเบื่อหน่ายใน[[เพศฆารวาส]] จึงหนีออกบวชและมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาในบริเวณนี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่าเขานางบวช ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ดั้งแต่เดิมเนื่องจากมี[[แม่น้ำท่าจีน]]ไหลผ่านเหมาะแก่การทำ[[การเกษตร]]
เหมาะแก่การทำการเกษตร
 
'''ประเพณี และวัฒนธรรม'''
ทุกปีจะมีพิธี[[ตักบาตรเทโว]] บริเวณวัดเขานางบวช ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาล[[ออกพรรษา]] งานเริ่มหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑
 
'''สัญลักษณ์ชุมชน'''
25

การแก้ไข