ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอคิตะ โซโกะ"

 
==การปรากฏตัวบนปก==
ฮิจิคาโอคิตะปรากฏตัวบนหน้าปกของหนังสือการ์ตูนกินทามะ เล่มที่ 9 และยังปรากฏตัวบนสันปกของหนังสือการ์ตูนกินทามะเล่ม 10
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม