ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

แทนที่ "การจำแนกประเภทของโรคตามสถิติและปัญหาสาธารณสุขสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" → "บัญชีจำแ
(แทนที่ "การจำแนกประเภทของโรคตามสถิติและปัญหาสาธารณสุขสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" → "บัญชีจำแ)
'''บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง''' (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า '''ICD''') เป็นรายละเอียดของ [[โรค]] และการบาดเจ็บต่างๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย [[องค์การอนามัยโลก]] และใช้ข้อมูลเป็นสถิติ[[พยาธิภาวะ]] และ [[อัตราตาย]] จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วงๆ ปัจจุบันจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 แล้ว ทุกๆ โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสดังนี้กำหนดให้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรถึง 5 หลัก โดยหลักแรกเป็นตัวอักษร A-Z หลักที่ 2-3 เป็นเลข 00-99 ตามด้วยจุดแล้วอาจตามด้วยตัวเลข 0-9 อีก 1-2 หลัก
{{รอการตรวจสอบ}}
'''การจำแนกประเภทของโรคตามสถิติและปัญหาสาธารณสุขสัมพันธ์ระหว่างประเทศ'''
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า '''ICD''') เป็นรายละเอียดของ [[โรค]] และการบาดเจ็บต่างๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย [[องค์การอนามัยโลก]] และใช้ข้อมูลเป็นสถิติ[[พยาธิภาวะ]] และ [[อัตราตาย]] จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วงๆ ปัจจุบันจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 แล้ว มีรหัสดังนี้
'''ICD-10'''. ทุกๆ โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรถึง 5 หลัก โดยหลักแรกเป็นตัวอักษร A-Z หลักที่ 2-3 เป็นเลข 00-99 ตามด้วยจุดหรือ full stop แล้วอาจตามด้วยตัวเลข 0-9 อีก 1-2 หลัก
 
=การจำแนกประเภทของโรคระหว่างประเทศ=
การจำแนกประเภทของโรคตามสถิติและปัญหาสาธารณะสุขสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชื่อย่อคือ ICD
เริ่มจัดทำครั้งแรกในปี 1900 และมีการปรับปรุง 10 ปีครั้งรายละเอียดข้างล่างนี้
 
* ICD-1 - 1900
* ICD-2 - 1910
* ICD-3 - 1921
* ICD-4 - 1930
* ICD-5 - 1939
* ICD-6 - 1949
* ICD-7 - 1958
* ICD-8A - 1968
* ICD-9 - 1979
* ICD-10 - 1999
 
==ดูเพิ่ม==
 
[[Category:คู่มือการแพทย์]]
{{โครงแพทย์}}
 
[[ar:التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض]]
18,838

การแก้ไข