ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

# วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่<br />เลขที่ 1 ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. 2 ต.[[หายยา]] อ.[[เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด<br />Roi-Et College of Dramatic Arts เลขที่ 25 ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์<br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธุ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง<br />150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]
130,427

การแก้ไข