ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

* หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (เทียบเท่าอนุปริญญา) – รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี
 
== '''วิทยาลัยนาฏศิลป''' 12 แห่ง ==
# วิทยาลัยนาฏศิลป<br />119 หมู่ 3 ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]]73170 โทรศัพท์ 0-2482-1310 , 0-2482-1311 , 0-2482-1313<br />The College of Dramatic Arts 119 Moo 3, [[Salaya]], [[Phutthamonthon]] District, [[Nakhornpathom]], 73170, [[Thailand]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]]72000<br /> โทรศัพท์ 0-3553-5247 โทรสาร 0-3553-5248
130,350

การแก้ไข