ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กินทามะ"

* [http://annex.s-manga.net/gintama/main.html เว็ปไซต์ทางการของหนังสือการ์ตูนกินทามะ] {{ja icon}}
* [http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gintama เว็ปไซต์ทางการภาพยนตร์การ์ตูนกินทามะของทีวีโตเกียว] {{ja icon}}
* [http://www.sunrise-inc.co.jp/gintama/main1.html เว็บไซต์ทางการภาพยนตร์กินทามะของบริษัทซันไรส์] {{ja icon}}
* [http://thaigintama.freeforums.org/portal.php เว็บบอร์ดไทยกินทามะ]
* [http://www.kartoon-discovery.com/focus/shortfocus/focus_gintama.html ข้อมูลการ์ตูนกินทามะใน kartoon-discovery.com]
ผู้ใช้นิรนาม