ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

(+ 1 Paragraph)
ขั้นแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพุ่งความสนใจไปยังเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ที่ร่วมแก้ไข วิกิพีเดียถูำกสร้างขึ้นมาโดยมีนโยบายให้ทุกคนร่วมมือกัน และการ[[WP:AGF|เชื่อว่าผู้อื่นมีเจตนาดี]]เป็นสิ่งที่สำคัญในทุก ๆ สังคม หากคุณพบว่าบทความมีส่วนใดที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นกลาง จงพยายามปรับปรุงบทความเท่าที่คุณพึงทำได้ หากการปรับปรุงนั้นมิอาจทำได้โดยง่ายและคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่แสดงในบทความนั้น อย่าเพียงแค่ลบเนื้อหาที่คุณไม่เห็นด้วย คุณควรจะแก้ไขบทความโดยการทำให้บทความมี[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ทั้งนี้ข้อความที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออกได้เนื่องจาก[[WP:V|วิกิพีเดียต้องพิสูจน์ยืนยันได้]]
 
อธิบายเหตุผลที่คุณแก้ไขบทความใน[[วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]] การใช้คำอธิบายอย่างย่อจะทำให้ผู้ร่วมแก้ไขคนอื่น ๆ เข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามจะแก้ไข หากการแก้ไขอาจก่อให้เกิดการถกเถียงกัน ก็จงอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงแก้ไขและการแก้ไขนั้นทำให้บทความดีขึ้นได้อย่างไร หากเหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ซับซ้อน กรุณายกการแก้ไขของคุณไปอธิบายยังหน้าพูดคุยด้วย เพื่อที่หากการแก้ไขของคุณเกิดถูกย้อนกลับ คุณจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวในหน้าพูดคุยไ้ด้ได้ โดยสรุปแล้วสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การสร้างความขัดแย้ง แต่ควรอธิบายด้วยเหตุและผลกับผู้ที่คุณขัดแย้งให้เข้าใจ และเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนใจหากผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
 
===ใจเย็น ๆ===
สถานการณ์โดยส่วนมากไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ดังนั้นกรุณาให้เวลาทั้งตัวคุณเองและบุคคลอื่นสักพักหนึ่ง อย่างเช่นหายใจลึก ๆ แล้วไปนอนหลับเสีย อย่ากังวล เพราะคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ในภายหลังโดยการกลับไปดูที่ประวัิติการแก้ไขหน้า เพื่อหารุ่นที่คุณได้ทำไว่ล่าสุดและเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันว่ามีสิ่งใดที่คุณจะเพิ่มหรือนำออก
44,192

การแก้ไข