ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"

แก้คำด้วยบอต
(แก้คำด้วยบอต)
* [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]] เริ่มปรับปรุงเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ราชบัณฑิตยสถานตั้งใจจะจัดพิมพ์ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ [[พ.ศ. 2542]] แต่มิได้แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว ทว่าในที่สุดได้ปรับปรุงสำเร็จราว [[พ.ศ. 2544]] โดยยังคงเรียกว่า '''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542''' พิมพ์ครั้งแรก [[พ.ศ. 2546]] จำนวน 200,000 เล่ม
 
[[Categoryหมวดหมู่:พจนานุกรม|ราชบัณฑิตยสถาน]]
[[Categoryหมวดหมู่:ราชบัณฑิตยสถาน]]
25,601

การแก้ไข