ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีความอลวน"

== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* บัญชา ธนบุญสมบัติ. ''กฎพิสดาร ปรากฏการณ์พิศวง''. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551. หน้า 63–77. ISBN 978-974-484-155-1
{{จบอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
130,352

การแก้ไข