ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
* [http://opensource.thai.net/ opensource.thai.net]
* [http://linux.thai.net/ Thai Linux Working Group] ชุมชนโอเพนซอร์ซ/ซอฟต์แวร์เสรีรุ่นบุกเบิกของประเทศไทย
* [http://www.thaiopengames.co.ccorg/ Thai Open Games] องค์การศูนย์รวมเกมโอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
* [http://linux.thai.net/~thep/catb/cathedral-bazaar/ มหาวิหารกับตลาดสด] บทความชุด สำรวจวัฒนธรรมโอเพนซอร์ซ ทำไมโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซที่ประสบความสำเร็จ จึงประสบความสำเร็จเช่นนั้น แปลจาก The Cathedral and the Bazaar ของ ESR
** [http://www.esnips.com/doc/4c9ca1a5-f432-4133-ab92-4a7d507c7e76/The-Cathedral-and-The-Bazaar มหาวิหารและตลาดสด] บทความเรื่อง "The Cathedral and The Bazaar" ในรูปแบบไฟล์ .pdf โดย วิรัช เหมพรรณไพเราะ ซึ่งเรียบเรียงใหม่จากฉบับแปลไทยของคุณเทพพิทักษ์ การรุญบุญญานันท์และคณะ
ผู้ใช้นิรนาม