ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะราษฎร"

เพิ่มขึ้น 97 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
(add en)
'''คณะราษฎร''' คือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการ[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|ปฏิวัติ]]ในสมัย[[รัชกาลที่ 7]] เพื่อเปลี่ยนแปลง[[การปกครอง]]ของ[[ประเทศไทย]] จาก[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]] เป็น[[ระบอบประชาธิปไตย]] ในวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2475]]
 
สมาชิกของคณะราษฎรมีทั้งสิน 102 คน แบ่งเป็นสามสาย คือ สายทหารบก นำโดย [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา]] สายทหารเรือ นำโดย [[หลวงสินธุสงครามชัย|น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย]] และสายพลเรือนนำโดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ[[ปรีดี พนมยงค์]]
 
วัตถุประสงค์ของคณะราษฎรที่ได้ระบุในการประชุมครั้งแรก ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเหนือกฎหมาย มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีเป้าหมายอีก 6 ประการคือ 1. รักษาความเป็นเอกราชของประเทศ 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 4. ให้มีความเสมอภาค 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลักการข้างต้น 4 ประการ 6.ดูแลเรื่องการศึกษา
 
==อ่านเพิ่มเติม==
* [[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475]]
 
==เอกสารอ้างอิง==
[[Category:การเมืองไทย]]
{{โครงการเมือง}}
 
[[en:Siamese coup d'état of 1932]]
2,513

การแก้ไข