ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใยประสาทนำเข้า"

ใส่รูป
(หน้าใหม่: {{for|the dendritic crystal structure|Dendrite (crystal)}} {{Redirect|Dendritic|the dendritic cell of the immune system|Dendritic cell}} {{Neuron map|Dendrite}} {{portalp…)
 
(ใส่รูป)
[[ไฟล์:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Neuron-no_labels.png]]
{{for|the dendritic crystal structure|Dendrite (crystal)}}
{{Redirect|Dendritic|the dendritic cell of the immune system|Dendritic cell}}
 
{{Neuron map|Dendrite}}
 
{{portalpar|Neuroscience|Neuro logo.png}}
 
'''เดนไดรต์''' ([[Dendrite]]) เป็นแขนงประสาทประเภทหนึ่งของเซลล์ประสาท ([[neuron]]) ซึ่งทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่เซลล์ประสาท ซึ่งกระแสประสาทดังกล่าวเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเคมีที่เกิดจากการกระตุ้นจากเซลล์ประสาทอื่นๆ(ทั้งนี้อาจเกิดจากสัญญาณจากรีเซปเตอร์ การกระตุ้นด้วยขั้วไฟฟ้าโดยมนุษย์ ฯลฯ) ซึ่งช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทตรงบริเวณที่มีการถ่ายทอดกระแสประสาทไปสู่กันได้นั้น เรียกว่า[[ไซแนปส์]]
54

การแก้ไข