ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีสนามควอนตัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: gl:Teoría cuántica de campos)
{{กลศาสตร์ควอนตัม}}
'''ทฤษฎีสนามควอนตัม''' ({{lang-en|Quantum Field Theory}} หรือ QFT) คือ[[ทฤษฎีควอนตัม]]ของสนามพลังงาน หรือ การใช้ทฤษฎีควอนตัมมาใช้กับระบบที่มี[[อนุภาค]]จำนวนมาก เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณืทางปรากฏการณ์ทาง [[อิเล็กโตรไดนามิกส์]] (โดยการควอนตัม[[สนามแม่เหล็กไฟฟ้า]]) เรียกว่า[[พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัมอิเล็กโตรไดนามิกส์]] (Quantum Electrodynamics) ต่อมาได้ขยายกรอบทางทฤษฎีเพื่อ อธิบายสนามของ[[แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน]]ร่วมด้วย เรียกว่าทฤษฎี อิเล็กโตร-วีก (Electro-Weak Theory) และเป็นพื้นฐานสำหรับการอธิบาย[[แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม]]ที่เรียกว่า [[ควอนตัมโครโมไดนามิกส์]] (Quantum Chromodynamics)
 
==อ้างอิง==
19,481

การแก้ไข