ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอตตัปปะ"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
 
[[หมวดหมู่:หลักธรรมในพุทธศาสนา|อโอตตัปปะเทวธรรม]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา|อโอตตัปปะ]]
5,823

การแก้ไข