ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

[[ภาพ:Suwan great agri monument.JPG|thumb|200px|left|อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2511]]
 
'''“สามเสือเกษตร”''' เป็นฉายาที่[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามคน ได้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ผู้มีคุณูปการในการพัฒนาวงการเกษตรไทยและเผยแพร่คุณประโยชน์ทางเกษตรกรรมไปสู่สาธารณชนซึ่งถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเดียวของราษฎรไทยในสมัยนั้นที่สร้างการเศรษฐกิจขึ้นอย่างเป็นระบบในประเทศไทย นอกจากนี้ บุคคลทั้งสามยังเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้าน[[เกษตรศาสตร์]]ของ[[ประเทศไทย]] อันนำไปสู่การสถาปนาสถาบันทางเกษตรศาสตร์เป็นการเฉพาะอันซึ่ง และมีวิวัฒนาการมาเป็น[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]ในปัจจุบัน
 
จำเดิมในทศวรรษที่สามของการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่ลานด้านหน้าสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสถาปนาอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) ขึ้น โดยมี[[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]] ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2511]] ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในวาระการครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) เพิ่มเติมให้เป็นอนุสาวรีย์ "สามเสือแห่งเกษตร" และมีพิธีเปิดในวันที่ [[2 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2538]]
ผู้ใช้นิรนาม