กล่องผู้ใช้แก้ไข

Abhichartt
ชื่อในวิกิพีเดีย Abhichartt
วันเกิด
อาชีพ
เพศ ไม่ระบุ
สถานที่อยู่
เว็บไซต์
08:02
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ
ติดวิกิพีเดีย ปานกลาง
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ผู้ใช้ตามภาษา