ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าฟ้ากุณฑล"

เพิ่มหมวดหมู่:ราชวงศ์; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(เพิ่มหมวดหมู่:ราชวงศ์; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.)
 
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์]]{{ต้องการหมวดหมู่วิกิลิงก์}}
 
{{เก็บกวาดบุคคล}}
 
15,884

การแก้ไข