ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

! width="200" | หมายเหตุ
|-
| Bb || บ || base = เบส || บ || Gibb = กิบบ์ ||  
|-
| Cc || ↓ || ↓ || ก || cubic = คิวบิก ||  
|-
| CAca, COco, CUcu, CLcl, CR cr|| ค || cat = แคต<br/>cone = โคน<br/>Cuba = คิวบา<br/>Cleo = คลีโอ<br/>crown = คราวน์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| CEce || ซ || cell = เซลล์ || ซ || Greece = กรีซ || &nbsp;
|-
| CIci, CY cy|| ซ || cigar = ซิการ์<br/>cyclone = ไซโคลน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Cc (ออกเสียง ช) || ช || glacier = เกลเชียร์ || — || — || รากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' คำที่พยางค์สุดท้ายเป็น CAca, COco และ CERcer (ที่ออกเสียงเกอร์) ซึ่งไทยเรานิยมใช้เสียง ก ให้ใช้ ก '''ตัวอย่าง''' America = อเมริกา, disco = ดิสโก, soccer = ซอกเกอร์
|-
| CHch (ออกเสียง ช) || ช || Chicago = ชิคาโก || ช || Beach = บีช || &nbsp;
|-
| CHch (ออกเสียง ค) || ค || Chios = คิออส || ก || Angioch = แอนติออก || รากศัพท์มาจากภาษากรีก
|-
| CKck || — || — || ก || Brunswick = บรันสวิก || &nbsp;
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' CKck เมื่อเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปให้ใช้ กก '''ตัวอย่าง''' Rocky = รอกกี, locket = ล็อกเกต
|-
| Dd || ด || dextrin = เดกซ์ทริน || ด || Dead Sea = เดดซี || &nbsp;
|-
| Ff || ฟ || Fox = ฟอกซ์ || ฟ || Clifion = คลิฟตัน || &nbsp;
|-
| Gg || ↓ || ↓ || ก || magnesium = แมกนีเซียม || &nbsp;
|-
| GAga, GEga*, GIgi*, GOgo, GUgu, GLgl, GRgr || ก || galaxy = กาแล็กซี<br/>forget-me-not = ฟอร์เกตมีนอต<br/>gift = กิฟต์<br/>golf = กอล์ฟ<br/>gulf = กัลฟ์<br/>Gladstone = แกลดสโตน<br/>grand = แกรนด์ || ก || rogue = โรก || * GEge และ GIgi บางคำออกเสียง ก บางคำออกเสียง จ
|-
| GEge*, GIgi*, GYgy || จ || gestagen = เจสตาเจน<br/>engineer = เอนจิเนียร์<br/>gyro = ไจโร || จ || rouge = รูจ || &nbsp;
|-
| GHgh || ก || ghetto = เกตโต || ฟ, ก || Gough = กอฟ<br/>Pittsburgh = พิตส์เบิร์ก || &nbsp;
|-
| GHgh (ไม่ออกเสียง) || — || — || — || Hugh = ฮิว || &nbsp;
|-
| GNgn (Gg ไม่ออกเสียง) || น || gneiss = ไนส์ || น || design = ดีไซน์ ||
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' GNgn ถ้าเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป แล้วออกเสียง /ñ/ ใช้ นญ '''ตัวอย่าง''' Bologna = โบโลนญา, Cognac = คอนญัก
|-
| Hh || ฮ || Haematite = ฮีมาไทต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Hh (ไม่ออกเสียง) || — || honour = ออเนอร์ || ห || John = จอห์น || &nbsp;
|}
 
! width="200" | หมายเหตุ
|-
| Jj || จ || Jim = จิม || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Kk || ค || Kansas = แคนซัส || ก || York = ยอร์ก || &nbsp;
|-
| Kk (เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์สุดท้าย) || ก || bunker = บังเกอร์<br/>market = มาร์เกต<br/>Yankee = แยงกี || — || — || &nbsp;
|-
| KHkh || ค || khartoum = คาร์ทูม || ก || Sikh = ซิก || &nbsp;
|-
| Ll || ล || locket = ล็อกเกต || ล || Shell = เชลล์ || &nbsp;
|-
| Mm || ม || micro = ไมโคร || ม || Tom = ทอม || &nbsp;
|-
| Nn || น || nucleus = นิวเคลียส || น || cyclone = ไซโคลน || &nbsp;
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' Nn เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ Cc, CHch, Gg, Kk, QUqu ฯลฯ ตามแล้วทำให้เสียง Nn ที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง '''ตัวอย่าง''' Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน, function = ฟังก์ชัน, parenchyma = พาเรงคิมา, Frank = แฟรงก์
|-
| Pp || พ || parabola = พาราโบลา || ป || capsule = แคปซูล || &nbsp;
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' Pp เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-; -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ -py '''ตัวอย่าง''' superman = ซูเปอร์แมน, Europa = ยูโรปา, bumper = บัมเปอร์, topic = ทอปปิก, shopping = ชอปปิง, hippy = ฮิปปี, hippo = ฮิปโป, olympus = โอลิมปัส
|-
| PHph || ฟ || phosphorous = ฟอสฟอรัส || ฟ || graph = กราฟ || &nbsp;
|-
| Qq || ก || Qatar = กาตาร์ || ก || Iraq = อิรัก || &nbsp;
|-
| QUqu (ออกเสียง คว) || คว || Quebec = ควิเบก || — || — || &nbsp;
|-
| QUqu (ออกเสียง ค) || ค || Liquor = ลิเคอร์ || ก || Mozambique = โมซัมบิก || &nbsp;
|-
| Rr || ร || radium = เรเดียม || ร || barley = บาร์เลย์ || เสียง Rr ไม่ใช่เสียงสะกด แต่เมื่อลงท้ายให้ใช้ทัณฑฆาตเพื่อให้เสียง /ɹ/ ยังอยู่
|-
| RHrh || ร || rhodonite = โรโดไนต์<br/>murrha = เมอร์รา || ห || myrrh = เมอรห์ || &nbsp;
|-
| Ss || ↓ || ↓ || ส || Lagos = ลากอส || &nbsp;
|-
| Ss+สระ || ซ || silicon = ซิลิคอน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Ss+พยัญชนะ || ส || Sweden = สวีเดน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Ss (ออกเสียง ช) || ช || Asia = เอเชีย || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| SONson (อยู่ท้ายชื่อ) || สัน || Johnson = จอห์นสัน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 'Ss || — || — || ส์ || King's Cup = คิงส์คัป || &nbsp;
|-
| SCsc (ออกเสียง ซ) || ซ || scene = ซีน || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| SCsc (ออกเสียง สก) || สก || screw = สกรูว|| สก || disc = ดิสก์ || &nbsp;
|-
| SCHsch (ออกเสียง ซ) || ซ || scheelite = ซีไลต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| SCHsch (ออกเสียง ช) || ช || schism = ชิซึม || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| SCHsch (ออกเสียง สก) || สก || school = สกูล || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| SHsh || ช || shamal = ชามาล || ช || harsh = ฮาร์ช || &nbsp;
|-
| SMsm || — || — || ซึม || protoplasm = โพรโทพลาซึม || &nbsp;
|-
| SKsk || สก || skyros = สกิรอส || สก || task = ทาสก์ || &nbsp;
|-
| SPsp || สป || spray = สเปรย์<br/>spore = สปอร์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| STst || สต || Stanford = สแตนฟอร์ด<br/>strip = สตริป || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' SCsc SKsk SPsp และ STst ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลำดับ ถ้า Ss อยู่กลางศัพท์ และเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด Cc Kk Pp และ Tt นั้น เป็น ค ค พ และ ท '''ตัวอย่าง''' Wisconsin = วิสคอนซิน, Muskegon = มัสคีกัน, asparagus = แอสพารากัส, distemper = ดิสเทมเปอร์
|}
 
! width="200" | หมายเหตุ
|-
| Tt || ท || Tasmania = แทสเมเนีย<br/>trombone = ทรอมโบน || ต || Kuwait = คูเวต || &nbsp;
|-
| colspan="6" | '''หมายเหตุ''' Tt เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้เสียง ต ให้ใช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, - tor, -tre, -tum, -tus และ -ty '''ตัวอย่าง''' antibody = แอนติบอดี, intercom = อินเตอร์คอม, computer = คอมพิวเตอร์, quantum = ควอนตัม, zygomata = ไซโกมาตา
|-
| THth || ท || thorium = ทอเรียม || ท || zenith = เซนิท || &nbsp;
|-
| THMthm || — || — || ทึม || biorhythm = ไบโอริทึม<br/>logarithm = ลอการิทึม || &nbsp;
|-
| TIti (ออกเสียง ช) || ช || nation = เนชัน<br/>strontium = สตรอนเชียม || — || — || &nbsp;
|-
| Vv || ว || volt = โวลต์ || ฟ || love = เลิฟ<br/>perovskite = เพอรอฟสไกต์ || &nbsp;
|-
| Vv (เมื่อเป็นตัวสะกดของพยางค์ต้นและเป็นตัวนำของพยางค์ต่อไปด้วย) || — || — || ฟว || Livingstone = ลิฟวิงสโตน
|-
| Ww || ว || Wales = เวลส์ || ว || cowboy = คาวบอย || &nbsp;
|-
| WHwh (ออกเสียง ว) || ว || White = ไวต์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| WHwh (ออกเสียง ฮ) || ฮ || Whewell = ฮิวเอลล์ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Xx || ซ || Xenon = ซีนอน || กซ || boxer = บอกเซอร์<br/>oxford = ออกซฟอร์ด<br/>onyx = โอนิกซ์ || &nbsp;
|-
| Yy || ย || Yale = เยล || ย || key = คีย์ || &nbsp;
|-
| Zz || ซ || zone = โซน || ซ || Vaduz = วาดุซ || &nbsp;
|}
 
130,350

การแก้ไข