ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาพผสมเข้ากันได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สภาพผสมเข้ากันได้''' เป็นคำที่ใช้ในทาง[[เคมี]] เพื่ออธิบายสมบัติของ[[ของเหลว]]ที่ผสมกันในทุกอัตราส่วน ทำให้เกิด[[สารละลาย]]เนื้อเดียว ตามหลักการแล้ว สภาพผสมเข้ากันได้สามารถหมายถึงสารใน[[สถานะ]]อื่นก็ได้ ([[ของแข็ง]]และ[[แก๊ส]]) แต่จุดสนใจหลักอยู่ที่[[สภาพละลายได้]]ของของเหลวชนิดหนึ่ง ในของเหลวอีกชนิดหนึ่ง [[น้ำ]]และ[[เอทานอล]]เป็นตัวอย่างของสารที่สามารถผสมเข้ากันได้ในทุกอัตราส่วน
 
ในทางตรงข้าม สสารสองชนิดจะกล่าวว่าไม่สามารถผสมเข้ากันได้ ถ้าหากเมื่อผสมสารทั้งสองด้วยอัตราส่วนบางค่าแล้วไม่เกิดสารละลายด้วยอัตราส่วนใด ๆ ตัวอย่างเช่น [[ไดเอทิลอีเทอร์]]เป็นสารที่ละลายได้ในน้ำพอสมควร แต่[[ตัวทำละลาย]]ทั้งสองไม่สามารถผสมเข้ากันได้ เนื่องจากไม่สามารถละลายได้ในทุกอัราส่วนอัตราส่วน
 
[[หมวดหมู่:สมบัติทางเคมี]]
130,450

การแก้ไข