ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฎีกา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[กฤษฎีกา]] (หน้าแก้ความกำกวมอีกชั้นหนึ่ง)
* [[ฎีกา (คัมภีร์)|คัมภีร์ฎีกา]] - [[คัมภีร์]]ใน[[พระพุทธศาสนา]] เป็นคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์[[อรรถกถา]]
* [[ฎีกาคดี]] - การคัดค้าน[[คําพิพากษาคำพิพากษา]]หรือ[[คําสั่งศาลคำสั่งศาล]][[ศาลอุทธรณ์|อุทธรณ์]]ที่คู่ความยื่นต่อ[[ศาลชั้นต้น]] เพื่อเสนอให้ศาลฎีกา พิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
* [[ฎีกานิมนต์]] - หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์
* [[ฎีการ้องทุกข์]] - คําคำร้องทุกข์ที่[[ราษฎร]]ทูลเกล้าฯ ถวายต่อ[[พระมหากษัตริย์]]
* [[ฎีกา (ใบบอกบุญ)|ใบฎีกา]] - ใบบอกบุญเรี่ยไร
* [[พระใบฎีกา]] - [[สมณศักดิ์|ตำแหน่งฐานานุกรม]]ของพระสงฆ์ไทย
* [[ศาลฎีกา]] - [[ศาลยุติธรรม]][[ศาลสูงสุด|ชั้นสูงสุด]]ของ[[ประเทศไืทยไทย]]
 
{{แก้กำกวม}}
384,224

การแก้ไข