ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การ"

(โรบอต แก้ไข: ru:Организация)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{โปร}}
 
ในทาง[[เศรษฐศาสตร์]] '''องค์กร''' หรือ '''องค์การ''' ([[ภาษาอังกฤษ{{lang-en|อังกฤษ]]: organization}}) หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง '''องค์กรที่แสวงหาผลกำไร''' คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทาง[[เศรษฐกิจ]] เช่น [[บริษัท]] [[ห้างหุ้นส่วน]] [[ห้างสรรพสินค้า]] ร้านค้าต่างๆ และ '''องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร''' คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น [[สมาคม]] [[สถาบัน]] [[มูลนิธิ]] เป็นต้น
 
โดยเริ่มแรกนั้น คำว่า "องค์การ" เดิมเป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่ คำว่า "องค์กร" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ โดยที่องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ<ref>[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1203 องค์กร-องค์การ] - ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ</ref> แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
* [[การลงทุน]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
[[หมวดหมู่:องค์กร| ]]