ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบัติการแจกแจง"

*: <math>\operatorname{gcd}(a,\operatorname{lcm}(b,c)) = \operatorname{lcm}(\operatorname{gcd}(a,b),\operatorname{gcd}(a,c))\,</math>
*: <math>\operatorname{lcm}(a,\operatorname{gcd}(b,c)) = \operatorname{gcd}(\operatorname{lcm}(a,b),\operatorname{lcm}(a,c))\,</math>
* สำหรับจำนวนจริง การบวกสามารถแจกแจงได้บนการหาค่าสูงสุดและการหาค่าต่ำสุด
*: <math>a + \max(b,c) = \max(a+b,a+c)\,</math>
*: <math>a + \min(b,c) = \min(a+b,a+c)\,</math>
 
== อ้างอิง ==
131,058

การแก้ไข