ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล"

 
ระบบย่อยของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่มงานใหญ่ๆ คือ กลุ่ม[[งานบริการด้านการรักษาพยาบาล]] และ[[กลุ่มงานบริหาร/วิชาการ]] [[กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์]]
 
[[หมวดหมู่:ระบบสารสนเทศ]]
17,857

การแก้ไข